Thuốc là là nguyên nhân gây đến bệnh ung thư rất cao. Ảnh hưởng đến sức khỏe không chỉ cho bản thân người sử dụng mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của những người xung quanh. ...